1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συσκευασίας
Τροφίμων & Ποτών
17 & 18 Μαρτίου 2008

 

Υπό την αιγίδα

Χορηγοί

       
 

Υπουργείο Ανάπτυξης

Α΄ Ημέρα Συνεδρίου 17/3/2008

Β΄ Ημέρα Συνεδρίου 18/3/2008

Αναρτημένες εισηγήσεις (Posters)

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Συσκευασίας

 

Έντυπο πρόγραμμα Pdf αρχείο

Εισηγητές Excel αρχείο
Οδηγίες χρήσης (Απαραίτητο λογισμικό ΙΕ, Acrobat reader, Powerpoint κ.α.)
 

 

 

 

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

Χορηγοί επικοινωνίας

Διοργάνωση
           
 

 

 

 

3 EK A.E.

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας